Posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

569

Autor Starostwo Powiatowe

14 stycznia br. odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w nowym składzie. W związku z wyborami samorządowymi zmienili się członkowie Rady Pożytku reprezentujący Zarząd i Radę Powiatu. Nowymi członkami Rady zostali Radni Rady Powiatu – Martyna Wojciechowska i Mirosław Banasiak oraz Członkowie Zarządu Powiatu – Elżbieta Łojszczyk i Marek Kubiak.

Na posiedzeniu przeprowadzono wybory Sekretarza Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, którego funkcję pełniła do tej pory Barbra Robak – Członek Zarządu Powiatu. Nowym Sekretarzem PRDPPP został wybrany Antoni Smolarek.

Zebrani dyskutowali na temat planu działań PRDPP na okres III kadencji, planując zadania do realizacji w 2019 roku. Zaplanowane zostało otwarte posiedzenie Rady dla wszystkich organizacji pozarządowych z terenu powiatu tomaszowskiego, które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz. w dniu 4 lutego br. o godz. 13.00. Celem spotkania będzie pobudzenie wzmocnienie współpracy, wysłuchanie potrzeb i oczekiwań środowiska ngo oraz wzmocnienie pozycji Rady Pożytku jako organu konsultacyjnego, opiniotwórczego i inicjującego w zakresie realizacji przez powiat zadań publicznych.