Ocena poziomu wyszkolenia drużyn kompanii manewrowej XL zmiany PKW KFOR

480

Autor: 25. Brygada Kawalerii Powietrznej

Kompania manewrowa to trzon polskiego kontyngentu i to na nas będzie spoczywać największa odpowiedzialność. Im lepiej się przygotujemy, tym lepiej tę misję wykonamy. Z taką świadomością kawalerzyści 25 BKPow przygotowują się do kolejnej zmiany PKW KFOR. 16 stycznia z żołnierzami kompanii manewrowej (25 batalionu dowodzenia wchodzącego w skład  25 BKPow) – przygotowującymi się do XL zmiany w ramach PKW KFOR, przeprowadzono zajęcia ze szkolenia taktycznego i sprawdzono ich poziom wyszkolenia.

Podczas 3 miesięcznego szkolenia, realizowano szereg przedsięwzięć odpowiadających specyfice realizacji przyszłych zadań mandatowych tj.: działanie posterunku kontrolnego, procedur przeszukania osób i pojazdów, zagrożeń minowych – rozpoznawanie ładunków wybuchowych, organizacji posterunku obserwacyjnego, zajęć z pierwszej pomocy oraz ewakuacji rannego. Wszystkie drużyny / załogi kompanii manewrowej XL zm. PKW KFOR zostały ocenione pozytywnie i zakwalifikowały się realizacji kolejnego etapu szkolenia – zgrywanie plutonu. W lutym kawalerzystów czeka kolejny egzamin