Zezwolenia na sprzedaż alkoholu: informacje dla przedsiębiorców

612

Autor: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2019 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2018 r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń
w roku 2019. Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Druki oświadczeń są dostępne w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia (Urząd Miasta Budynek C wejście od ulicy Mościckiego, parter, pok. 2.

Można je też pobrać ze strony internetowej http://www.tomaszow-maz.pl/urzad-miasta/wydzialy/wsp/co-zalatwisz-w-wydziale/zezwolenia-na-sprzedaz-alkoholu

Opłatę można uiścić w kasach urzędu (gotówką, kartą), a także bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ING Bank Śląski S.A. 90 1050 1461 1000 0023 6464 4324

Oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu można również przesłać listem poleconym na adres Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. 

Informacji na temat opłat udziela Pani Aneta Służewska, inspektor Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia pod numerem telefonu (44) 724-23-11 wew. 275.