Ostatni moment na wysłanie ZUS IWA do ZUS

225

To już ostatni moment na przesłanie do ZUS dokumentu ZUS IWA, bo tylko do 31 stycznia przedsiębiorcy mają czas na wysłanie informacji z danymi potrzebnymi do ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Obowiązek dotyczy przedsiębiorców, którzy :

– byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2019 r.,

– zgłaszali w 2018 r. do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób,

– byli wpisani do rejestru Regon w dniu 31 grudnia 2018 r.

Na podstawie danych przekazanych przez przedsiębiorcę oceniany jest stopień zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w firmie. Jeśli w firmie dochodziło do wypadków, lub występują warunki sprzyjające występowaniu chorób zawodowych, to może to mieć wpływ na wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Pracodawcy powinni przekazać do ZUS-u m.in. informacje o rodzaju przeważającej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności, liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy zgłoszonych w ubiegłym roku, przypadków śmiertelnych i ciężkich, liczbę zatrudnionych w warunkach zagrożenia, a także dane dotyczące przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Informację ZUS IWA można przekazać do ZUS-u w drodze elektronicznej lub w formie papierowej.

Dokumenty w formie papierowej powinny być przekazane do tej jednostki ZUS, która jest właściwa ze względu na siedzibę płatnika. Jeśli zdecydujemy się na przesłanie dokumentów pocztą, na kopercie powinien być umieszczony dodatkowo napis „ZUS IWA”.

Więcej informacji na temat formularza oraz sposobu obliczania liczby pracowników podlegających ubezpieczeniom wypadkowym w ubiegłym roku, znajdziemy na  stronie internetowej www.zus.pl. Dostępny jest tam poradnik „Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA. Informacji udzielą nam też konsultanci w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem telefonu: 22 560 16 00.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego