Konkurs pt. „Żołnierze Wyklęci – Wzorce Niezłomności” na pracę pisemną bądź multimedialną

407

Autor: MCK

Zapraszamy uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w I edycji Miejskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Wzorce Niezłomności” organizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Organizowany przez Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim Konkurs „Żołnierze Wyklęci – Wzorce Niezłomności” skierowany jest do najmłodszego pokolenia mieszkańców naszego miasta. Głównym jego celem jest pogłębianie przez nich wiedzy o mało znanych faktach z działalności tzw. drugiej konspiracji w Kraju, a zwłaszcza w naszym regionie, kształtowanie postaw patriotycznych oraz kultywowanie wartości i ideałów żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego walczących o suwerenną Polskę po zakończeniu II wojny światowej.

Zbrojne podziemie antykomunistyczne w okolicach Tomaszowa walczyło z sowietyzacją aż przez 7 lat. W okresie tym w bezpośrednich starciach z NKWD i UB poległo 9 partyzantów, z wyroków komunistycznych sądów stracono 6, w aresztach i więzieniach UB zmarło 4, na karę śmierci lub dożywocie, zamienione na mocy amnestii na długoletnie więzienie skazano 9, a karę więzienia w większości nie krótszą niż 5 lat otrzymały 44 osoby. Dwa razy tyle osób, jeśli nie więcej, zostało skazanych na więzienie wśród mieszkańców cywilnych miasta i okolicy za pomoc udzielaną partyzantom, bez której opór ten nie trwałby zapewne tak długo.

Zapraszamy gorąco zainteresowanych do jak najszerszego udziału w Konkursie, oddając w ten sposób hołd tym wszystkim, którzy z bronią w ręku, jak i innym postępowaniem, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą komunistycznemu reżimowi.

REGULAMIN KONKURSU Żołnierze Wyklęci – Wzorce Niezłomności Link otwiera się w nowym oknie

oświadczenie Link otwiera się w nowym oknie