Wizyta Starszego Podoficera SG WP w 25 BKPow.

567

Autor: 25. Brygada Kawalerii Powietrznej

W dniach 6-7 lutego br. Starszy Podoficer Sztabu Generalnego WP, st. chor. sztab. Sławomir Nastarowicz złożył wizytę w Dowództwie oraz jednostkach wchodzących w skład 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Wizyta „Pierwszego podoficera” rozpoczęła się od spotkania z Dowódcą Brygady, w trakcie którego Dowódca Brygady – płk Adam Marczak podkreślił, że Starsi Podoficerowie Dowództw w jednostkach bezpośrednio mu podległych należą do kluczowego personelu gdyż to właśnie na nich spoczywa główny ciężar kształtowania morale, dyscypliny i wizerunku podoficerów i szeregowych  stanowiących 2/3 stanu osobowego Brygady.

„Podoficerowie piastujący te stanowiska są najbardziej doświadczonymi, z wieloletnim stażem wysługi i ogromnym bagażem doświadczenia żołnierzami. Są oni wzorem dla pozostałych.  Dobry Starszy Podoficer Dowództwa oznacza ogromny komfort pracy i wsparcie dla Dowódcy we wszystkich obszarach codziennej działalności służbowej” – podsumował płk Marczak.

Następnie Starszy Podoficer Dowództwa Brygady st. chor. sztab. Jacek Nikodemski w obecności Starszych Podoficerów Dowództw jednostek wojskowych wchodzących w skład 25 BKPow, zapoznał „Pierwszego Podoficera” z historią, strukturą, wyposażeniem i zadaniami realizowanymi przez naszą Brygadę.

Kolejnym etapem wizyty Starszego Podoficera SG WP był cykl spotkań realizowany w jednostkach Brygady z podoficerami pełniącymi służbę w Tomaszowie Mazowieckim, Leźnicy Wielkiej i Nowym Glinniku.

W trakcie spotkań st. chor. sztab. Nastarowicz zapoznał zebranych ze specyfiką służby oraz zadaniami, które realizuje na zajmowanym przez siebie stanowisku służbowym w Sztabie Generalnym WP, gdzie m.in. doradza Szefowi Sztabu Generalnego WP we wszystkich kwestiach dotyczących funkcjonowania korpusu podoficerskiego. Następnie omówił bieżące kwestie służbowe ze szczególnym uwzględnieniem planowanych zmian zawartych w zatwierdzonej przez Ministra Obrony Narodowej „Koncepcji rozwoju korpusu podoficerów zawodowych” oraz przekazał oczekiwania Szefa Sztabu Generalnego dotyczące realizacji zadań służbowych przez podoficerów oraz szeregowych zawodowych.

Dla podoficerów 25 BKPow wizyta Starszego Podoficera SG WP była bardzo istotna, ponieważ na zakończenie każdego spotkania mogli nie tylko zadawać pytania naszemu gościowi, ale również wzięli udział w dyskusji i zgłaszali swoje spostrzeżenia odnośnie przyszłych zmian zarówno w korpusie podoficerskim jak i szeregowych zawodowych.

W trakcie zapoznania z obiektami szkoleniowymi st. chor. sztab. Nastarowicz odwiedził m.in. Ośrodek Szkolenia Aeromobilno-Spadochronowego (OSAS) gdzie pod okiem zastępcy komendanta ośrodka odbył praktyczne szkolenie wraz z innymi skoczkami spadochronowymi w jedynym w Siłach Zbrojnych RP tunelu aerodynamicznym. W trakcie praktycznych zajęć skoczkowie spadochronowi uczyli się przyjmowania właściwej sylwetki niezbędnej podczas swobodnego opadania.

Następnym zadaniem jakie czekało na chorążego była możliwość treningu na nowoczesnym symulatorze lotu na otwartej czaszy spadochronu desantowego, w ramach którego skoczkowie szkolą się manewrować spadochronem oraz trenują właściwe zachowania w czasie wystąpienia sytuacji awaryjnych w powietrzu.

W drugim dniu wizyty na lotnisku w Nowym Glinniku  st. chor. sztab. Nastarowicz (z pokładu śmigłowca Mi-8) obserwował przebieg zajęć plutonów Wojsk Aeromobilnych z desantowania ze śmigłowca za pomocą liny zjazdowej. Wszystkie ćwiczenia realizowane przez żołnierzy 25 BKPow odbywały się dynamicznie i na bardzo wysokim poziomie, co potwierdził przedstawiciel Sztabu Generalnego.

Wizyta Starszego Podoficera SG WP zakończyła się odwiedzeniem Sali Tradycji 25 Brygady Kawalerii Powietrznej wraz z Dowódcami i Starszymi Podoficerami Dowództw jednostek wojskowych oraz dokonaniem wpisu w „Księdze pamięci ”.