Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

527

Autor: KPP

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku przypada od 18 do 24 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Dzień 22 lutego ustanowiony został Dniem Ofiar Przestępstw z mocy Ustawy z dnia 12 lutego 2003 r, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy dyżurujący, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci oraz inni specjaliści.

W ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim wzorem lat ubiegłych dyżurujący na miejscu funkcjonariusze od poniedziałku do niedzieli w godz. 8:00-15:00, będą służyli pomocą osobom zainteresowanym.

Osoby zainteresowane, mogą na spotkanie umówić się również drogą telefoniczną, dzwoniąc ( od pn. do pt.) po numer : 

 tel. 044 – 726 10 85,  fax. 044 – 726 10 08