ZUS wyśle do płatników informacje o rozliczeniu wpłaconych przez nich składek w 2018 r.

498

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformuje 2,5 mln płatników o tym jak rozliczył wpłacone przez nich składki w 2018 r. Akcja informacyjna prowadzona jest w związku z wprowadzonymi  
w ubiegłym roku, nowymi zasadami opłacania i rozliczania składek. Informacje do płatników będą wysyłane na przełomie lutego i marca br. W województwie łódzkim trafią do co najmniej 230 tys. płatników.

Przypomnijmy, że z początkiem 2018 r. zasady opłacania i rozliczania składek uległy zmianie. Składki są opłacane jedną wpłatą na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Każda wpłata pokrywa w pierwszej kolejności najstarsze zaległości na koncie płatnika.

W tym roku, po raz pierwszy będziemy korzystać przy realizacji wysyłki informacji o stanie konta płatnika, z automatycznej linii wydruków. W informacji wyjaśnimy jak zostały rozliczone wpłaty z 2018 r. Czy pokryte zostały bieżące należności, czy też pokrywane były w pierwszej kolejności zaległości w opłatach. Czy na koncie występuje nadpłata czy zaległość. Stąd też informacja będzie wysyłana do wszystkich płatników, także tych, których konto będzie wykazywało groszową zaległość bądź nadpłatę. Informacja ma bowiem przedstawiać obraz rozliczeń składek na koniec grudnia 2018 r., za okres od grudnia 2017 do listopada 2018 r.

Informacje o stanie rozliczenia konta płatnika będą wysyłane do płatników po zakończeniu każdego roku. Chcemy aby płatnicy mogli zweryfikować swoje konta, zobaczyć jak prowadzone są rozliczenia i mogli porównać saldo w ZUS ze swoimi księgami. Na tej podstawie będą mogli podejmować odpowiednie działania. Będą mogli na bieżąco wyrównać brakujące wpłaty lub złożyć wniosek o rozłożenie zaległości na raty, bądź wręcz przeciwnie, w przypadku nadpłaty będą mogli przeznaczyć powstałą nadpłatę na pokrycie bieżących wpłat, albo gdy nadpłata jest znacząca, zawnioskować o jej zwrot. – mówi Monika Kiełczyńska regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

W razie wątpliwości co do otrzymanego pisma, zawsze można przyjść i wyjaśnić je na Sali Obsługi Klientów. Informacja o saldzie rozliczenia konta płatnika dostępna jest też na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Płatnik może sprawdzić saldo na ostatni dzień miesiąca albo na wskazany przez siebie dzień. Płatnik może zobaczyć także za jakie miesiące występuje nadpłata a za jakie zaległość.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego