Zmiany tras objazdowych linii nr 8, 38 i 40

716

Autor: Urząd Miasta

W dniu 13 marca 2019 r. rozpocznie się ostatni etap prac związanych z budową rond na ulicach Mazowieckiej i św. Antoniego. Zostanie zamknięty przejazd przez skrzyżowanie ulicy św. Antoniego z ulicą Batalionów Chłopskich.

Nowy tymczasowy objazd dla linii nr 8, 38 i 40 zostanie poprowadzony przez nowo wybudowane ronda na skrzyżowaniu ulicy św. Antoniego z ulicą Mazowiecką i skrzyżowaniu ulicy Mazowieckiej z ulicą Strzelecką i dalej w kierunku Brzustówki ulicami: św. Antoniego, Mazowiecką, Strzelecką, księdza Piotra Ściegiennego. Dla kierunku od  Brzustówki przejazd ulicami: Wodną, Strzelecką, Mazowiecką św. Antoniego i dalej stałymi trasami (opisana organizacja ruchu obowiązuje dla autobusów i samochodów osobowych).

W dniu 13 marca (środa) od godziny 4:00 nastąpią zmiany w funkcjonowaniu przystanków dla linii nr 8, 38 i 40:

– przywrócona zostanie obsługa przystanków: św. Antoniego – B. Głowackiego i św. Antoniego – gen. Sikorskiego,

– zawieszone zostaje obsługa przystanków:  św. Antoniego –  Brzustówka, św. Antoniego Mazowiecka,

– zlikwidowany zostaje tymczasowy przystanek: św. Antoniego – Batalionów,

– obsługiwane będą dodatkowe przystanki tymczasowe dla obu kierunków:

– na Brzustówce – przy ulicy Modrzewskiego (przed mostem),

– przy ulicy Strzeleckiej przed Mazowiecką (w okolicy Biedronki).

Linie nr 1, 3, 4, 9 i 12 pozostają na dotychczasowych objazdach.

Termin zakończenia prac remontowych zostanie ogłoszony odrębnym komunikatem przed zakończenie prac remontowych.

Po zakończeniu objazdów wprowadzony zostanie jednocześnie częściowo zmieniony rozkład jazdy – szczegóły wkrótce w osobnym ogłoszeniu.