Dzień Patrona w SP Nr 12

164

Autor: SP Nr 12 im. Jana Pawła II

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” (Jan Paweł II) .

13 marca 2019r. był dla całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 12 dniem uroczystym, poświęconym patronowi placówki Janowi Pawłowi II.

Już po raz trzeci wręczono statuetki i podziękowania instytucjom i osobom angażującym się w życie  szkoły, służącym swą pomocą i życzliwością. Statuetki trafiły w tym roku do państwa Joanny i Bartłomieja Sęków – rodziców naszych uczennic i przyjaciół szkoły oraz do rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 12. Dyplomem – podziękowaniem za okazywaną pomoc i życzliwość uhonorowany został ks. Wacław Wojtunik, proboszcz parafii pw. Św. Rodziny.

Społeczność szkoły uczestniczyła również tego dnia we Mszy św. w kościele pw. św. Antoniego, czynnie współtworząc oprawę liturgiczną, a przed budynkiem szkolnym, przy kamieniu pamiątkowym poświęconym Janowi Pawłowi II złożono kwiaty, zapalono znicze i wspólnie odśpiewano hymn szkoły.

Kolejnym, ważnym elementem wpisującym się w obchody Dnia Patrona  było nagrodzenie uczniów biorących udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach związanych z życiem i nauczaniem Jana Pawła II: literackim, plastycznym, informatycznym oraz w konkursie wiedzy.

Zaproszeni goście, pracownicy szkoły i uczniowie obejrzeli również program artystyczny wpisujący się swoją tematyką w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę i pokazujący, jak ważna dla Jana Pawła II  i bliska Jego sercu była ojczyzna.  Słowo, śpiew, taniec i prezentacja multimedialna oraz scenografia przybliżyły uczestnikom spotkania jeszcze bardziej sylwetkę papieża.

Obchody Dnia Patrona zaszczycili swoja obecnością: pani Izabela Śliwińska – zastępca prezydenta miasta Tomaszowa Maz., pani Halina Szczucińska – dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tomaszowa Maz. oraz ks. Sławomir Klich – proboszcz parafii św. Antoniego a także przedstawiciele Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 12.