Patrol saperski

289

Autor: 25. Brygada Kawalerii Powietrznej

21 marca 2019r. patrol saperski podległy 25 BKPow otrzymał zgłoszenie, iż na terenie budowy hali magazynowej przy trasie A1 w Łodzi w trakcie prac ziemnych ujawniony został przedmiot przypominający bombę lotniczą. Saperzy po przyjeździe na miejsce potwierdzili, iż jest to bomba lotnicza, o wagomiarze 50 kg. z okresu II Wojny Światowej. Żołnierze przystąpili do działania, zabezpieczyli i załadowali bombę na pojazd patrolu i przewieźli do rejonu niszczenia. Niebezpieczeństwo zostało zażegnane.

Od początku 2019 r. patrol saperski przyjął i zrealizował 18 zgłoszeń dotyczących niewybuchów, natomiast w roku ubiegłym takich zgłoszeń było 133. Zniszczyli 1233 niewybuchy i niewypały w roku 2018 a w bieżącym roku było ich już 72. Największym wysiłkiem według dowódcy patrolu rozminowania st. chor. Tomasza Starzyka była realizacja zgłoszenia z lasów państwowych na terenie województwa łódzkiego, podczas tej interwencji patrol saperski zneutralizował prawie 30 tysięcy samych pocisków artyleryjskich i 80 tysięcy innej amunicji. Kolejna akcja która zapadła w pamięci to wezwanie do Łodzi, gdzie w trakcie budowy jednego z biurowców przy ulicy Piłsudskiego, ujawniono bombę lotniczą o wagomiarze 250 kg.
Działania saperów to również prowadzenie profilaktyki z młodzieżą szkolną na temat postępowania w przypadku ujawnienia niewybuchów i niewypałów:
Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów dotykać, podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać do ognia, ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy. W przypadku znalezienia jakichkolwiek przedmiotów przypominających niewybuchy trzeba zachować szczególne środki ostrożności. Miejsce takiego znaleziska należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i niezwłocznie poinformować o niewybuchu policje bądź inne służby. Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewypału lub niewybuchu, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może doprowadzić do wielu nieszczęść, a nawet do śmierci. Materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe.