Uroczyste spotkanie z okazji 40-lecia istnienia DPS nr 2

1745

Autor: Starostwo Powiatowe

Uroczyste spotkanie z okazji 40-lecia istnienia DPS nr 2
Uroczyste spotkanie z okazji 40-lecia istnienia DPS nr 2
Uroczyste spotkanie z okazji 40-lecia istnienia DPS nr 2
Uroczyste spotkanie z okazji 40-lecia istnienia DPS nr 2

W dniu 22.03.2019r. w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37 odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 40-lecia istnienia placówki. Placówka została oddana do użytku 14.03.1979r.

Wśród zaproszonych gości był członek Zarządu Marek Kubiak, dyrektor PCPR Andrzej Więckowski, dyrektor DPS Nr 1 Anna Pawlak i dyrektor Domu Dziecka Barbara Zegar, a także byli i obecni pracownicy placówki oraz Rada Mieszkańców DPS Nr 2.
Oprawę artystyczną przygotowali uczniowie Szkoły Muzycznej w Tomaszowie Maz. wraz z Barbarą Gąsowską oraz znakomite Tomaszowianki, uczestniczki programu Voice of Poland Agnieszka Dębowska i Kamila Kamocka oraz Marcin Saktura. Jubileusz był radosnym przeżyciem dla całej społeczności mieszkańców i pracowników Domu.

W trakcie spotkania Dyrektor Małgorzata Bugajska przedstawiła zebranym historię placówki od jej powstania do dnia dzisiejszego. Wraz z zaproszonymi gośćmi podziękowała za wieloletnią pracę mającą na celu dobro mieszkańców placówki, wręczono także listy gratulacyjne i nagrody osobom mogącym poszczycić się najdłuższym stażem w placówce.

Listy gratulacyjne i życzenia otrzymali także mieszkańcy z długoletnim stażem zamieszkiwania.

Warto przy tej okazji wspomnieć, iż są tu zarówno pracownicy jak i mieszkańcy z 40-letnim stażem pracy jak i zamieszkiwania w placówce.

Na zakończenie wspólnie odśpiewano tradycyjne „sto lat” i zapłonął jubileuszowy tort.