XVI Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+”

429

Autor: MCK filia MOK

Serdeczne gratulacje dla Pana Leszka Klamy! Uczestnik naszych zajęć za swój obraz zatytułowany „Podwórko na ul. Tkackiej w Tomaszowie Mazowieckim” otrzymał wyróżnienie w XVI Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+” w kategorii Malarstwo w Łódzkim Domu Kultury.
Na co dzień pan Leszek jest uczestnikiem zajęć sekcji plastycznej Miejskiego Centrum Kultury filia MOK i TUTW prowadzonej przez p. Bożenę Gajdę.