Tomaszowskie porządki na wiosnę

197

Autor: Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki

Sadzenie kwiatów i krzewów, zamiatanie ulic, ścieżek rowerowych i chodników – trwa generalne sprzątanie miasta po sezonie zimowym.

Od ponad dwóch tygodni pracownicy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta mechanicznie oraz ręcznie zamiatają chodniki w pasach dróg gminnych i wewnętrznych. Systematycznie oczyszczają również obrzeża chodnikowe z przerastającej trawy i chwastów. Regularnym sprzątaniem objęte są wszystkie tereny komunalne znajdujące się w centrum miasta oraz wszystkie parki, skwery i zieleńce. – Na każde zgłoszenie zarówno Straży Miejskiej, mieszkańców, jak i w wyniku obserwacji własnych sprzątamy tereny należące do gminy, które wymagają tego po okresie zimowym – mówi Szymon Michalak, dyrektor ZDiUM. I dodaje: – W ramach współpracy ze Strażą  Miejską przekazujemy na bieżąco informację o prywatnych, zaśmieconych działkach, które wymagają interwencji strażników.

Miasto w ramach działającego Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta przystąpiło także do wykonania inwentaryzacji oraz naprawy i renowacji wszelkich elementów małej architektury typu ławki, kosze, łańcuchy, stojaki na rowery itp. – Wymieniamy zniszczone i uzupełniamy skradzione ławki i kosze na nowe. Uzupełniamy braki zgłaszane przez mieszkańców. Aktualnie pracownicy ZDiUM przystąpili również do pozimowego mycia wiat przystankowych – wyjaśnia Michalak.

Szczegółowemu przeglądowi poddawane są także place zabaw dla dzieci. Realizowane są tam prace renowacyjno – naprawcze wszelkiego asortymentu i zabawek, aby mogły bezpiecznie korzystać z nich dzieci.

Trwają prace nad przygotowaniem projektów nowych nasadzeń. W ostatnim czasie zagospodarowany został zieleniec przy ul. Warszawskiej – naprzeciw stacji paliw paliw. Nasadzono tam nowe drzewa, ustawiono ławki i kosze oraz zmodernizowano chodniki.

ZDiUM zamówił też nowe kwiaty oraz krzewy. W miarę sprzyjających warunków pogodowych będą one regularnie wysadzane na rabatach oraz w donicach m.in. w centrum miasta.

Zgłoś, gdzie trzeba posprzątać

Zgłoszenia o dzikich wysypiskach i nieuporządkowanych terenach przyjmuje Straż Miejska w Tomaszowie Mazowieckim. Jednostka powiadamia właściwe służby o konieczności posprzątania poszczególnych terenów bądź zobowiązuje do tego prywatnych właścicieli. Telefon alarmowy Straży Miejskiej – 986, adres strony internetowej – strazmiejska.tomaszow-maz.pl