Wysokogórskie szkolenie poligonowe

311

Autor: 25. Brygada Kawalerii Powietrznej

Szkolenie wysokogórskie z elementami wspinaczki skałkowej i  ratownictwa górskiego jest nieodzowne w szkoleniu kawalerzystów z 25 BKPow. W dniach od 31.03 do 05 kwietnia 2019r. 120 żołnierzy 25.BKPow realizowało szkolenie wysokogórskie w Ośrodku Szkolenia Piechoty Górskiej „ JODŁA” oraz w rejonach Kotliny Kłodzkiej.

W szkoleniu uczestniczyli żołnierze z 7bkpow i 25bdow oraz policjanci z KWP w Łodzi. W trakcie zajęć żołnierze ćwiczyli podpinanie oraz blokowanie przyrządów zjazdowych, pokonywanie trudno dostępnych terenów, zakładanie stanowisk zjazdowych, ratowniczych, a także wykonywali zjazdy na linie po skalnej ścianie z wysokości około 30 metrów w miejscowości Szczytna oraz na moście kolejowym w Lewinie Kłodzkim. Całość przedsięwzięcia realizowano pod „czujnym okiem” instruktorów wspinaczki skałkowej. Doświadczenia, jakie zdobywali kawalerzyści w trudnym terenie górzystym, pozwoliły im na podniesienie swoich kwalifikacji, sprawności fizycznej niezbędnej do realizacji zadań na zajmowanych stanowiskach oraz integracji w zespole. Szkolenie wspinaczki skałkowej i  ratownictwa górskiego jest nieodzownym etapem w szkoleniu żołnierzy 25BKPow., a ponadto jest  jednym z elementów szkolenia komponentu lądowo-powietrznego.

W tym samym czasie odbywało się szkolenie dla kierowców XL zmiany PKW KFOR. Kierowcy z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej uczą się, jak wjeżdżać ciężkimi pojazdami na strome zbocza gór, żołnierze ćwiczyli również w nocy z wykorzystaniem przyrządów noktowizyjnych. Kierowców szkolili instruktorzy z Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu.