Święto Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej

792

Autor: 25. Brygada Kawalerii Powietrznej

5 kwietnia 2019 r. na placu apelowym kompleksu koszarowego w Nowym Glinnik odbył się uroczysty apel z okazji święta Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej.

Obchody rozpoczęły się o godz. 11.00 uroczystą mszą świętą odprawioną przez księdza majora Roberta Dębińskiego w parafii wojskowej pod wezwaniem Świętego Józefa w Nowym Glinniku. Następnie kadra PJEM, oraz zaproszeni goście udali się na plac apelowy, aby wziąć udział w głównej części uroczystości.  Na święto przybyła kadra dowódcza Brygady, dowódcy jednostek wojskowych wchodzących w struktury 25.BKPow, Prezes Tomaszowskiego Centrum Zdrowia oraz zaprzyjaźnieni żołnierze rezerwy na stałe związani z Powietrzną Jednostką Ewakuacji Medycznej. Wszystkich gości przywitał dowódca jednostki podpułkownik Tomasz Zieliński. Po podniesieniu flagi państwowej odczytano rozkazy o nadaniu wyróżnień. Była to okazja do odznaczenia żołnierzy medalami resortowymi, całoroczny trud i praca kadry  zostały docenione, poprzez przyznanie urlopów nagrodowych i pochwał, a także listu gratulacyjnego dla szczególnie zasłużonego żołnierza. Z okazji przypadającego święta PJEM dowódca jednostki przyznał również Odznaki Pamiątkowe żołnierzom zawodowym, rezerwistom, oraz pracownikom Resortu Obrony Narodowej,  którzy swoją długoletnią pracą zasłużyli się dla jednostki. Następnym elementem uroczystości było przemówienie okolicznościowe ppłk. Zielińskiego, w którym podsumował okres obchodzonego święta, podkreślając między innymi dorobek, wkład i zaangażowanie żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej. Słowa podziękowania i uznania do stanu osobowego jednostki skierował również dowódca Brygady życząc równocześnie sił i determinacji do dalszej wytężonej pracy i służby. Elementem wieńczącym uroczystość była defilada wojskowa, przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej z Radomia, która uświetniła niniejszą uroczystość.