ARENA MŁODYCH, czyli spotkanie młodzieży z Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem

529

Autor: I LO i. J. Dąbrowskiego

W środę 10 kwietnia odbyło się w Atlas Arenie w Łodzi spotkanie arcybiskupa Grzegorza Rysia z młodzieżą. Były to piękne rekolekcje, które miały uczyć młodych ludzi, jaką wartością jest życie. Już sam bilet wstępu był opatrzony w kardiogram, który w symboliczny sposób wprowadzał w niezwykłą atmosferę modlitewnego spotkania. Prostota, radość i uwielbienie Boga oraz wdzięczność za to, że w każdym człowieku możemy dostrzegać kogoś, kto jest narzędziem do czynienia dobra wypełniły ogromną halę mieszczącą kilka tysięcy młodzieży. Gościem spotkania, przywitanym ogromnymi brawami zarówno przez arcybiskupa, jak i przez wszystkich uczestników był profesor Jacek Moll – kierownik Kliniki Kardiochirurgii Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, który opowiedział o swojej pracy traktowanej przez niego samego jako misja i służba bliźniemu.