Uroczysta zbiórka wojsk inżynieryjnych

501

Autor: 25. Brygada Kawalerii Powietrznej

23 kwietnia na placu apelowym została zorganizowana uroczysta zbiórka wojsk inżynieryjnych 25.BKPow. W czasie której odczytany został list okolicznościowy Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej, rozkaz Dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w sprawie wyróżnień żołnierzy, oraz życzenia i podziękowanie dla patrolu rozminowania od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. W swoim przemówieniu zastępca dowódcy płk Sławomir RUTOWICZ podkreślił istotę pracy saperów, Podziękował za ich codzienny trud w realizacji zadań służbowych zarówno w kraju jak i w czasie misji zagranicznych