Konfrontacje Muzyczne 2019. Zgłoszenia do 14 maja

692

Autor: Urząd Miasta

Miejskie Centrum Kultury oraz Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki zapraszają do udziału w Konfrontacjach Muzycznych o nagrodę prezydenta Marcina Witko. Do konkursu mogą zgłaszać się wokaliści, zespoły wokalno-instrumentalne i grupy muzyczne nieformalne prezentujące własną twórczość. W puli nagród jest łącznie 6 000 zł.

Warunkiem uczestnictwa w Konfrontacjach jest dostarczenie pełnego zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2019 r. na adres Organizatora: Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim – Filia Tkacz, ul. Niebrowska 50, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, bądź drogą mailową: filiatkacz@mck-tm.pl. Liczy się data stempla pocztowego lub data wysłania maila wraz z kartą zgłoszenia.

Pełne zgłoszenie powinno zawierać:

  • Kartę Zgłoszeń (Załącznik nr 1 do Regulaminu)
  • Oświadczenia artystów/członków zespołu (Załącznik Nr 2 do Regulaminu)
  • Link do profilu w serwisie YouTube prezentujący twórczość uczestnika lub materiał DEMO zawierający czytelne jakościowo nagrania repertuaru – maksymalnie 3 utwory (na płycie CD lub DVD). Organizatorzy nie zwracają nadesłanego materiału demo.
  • Uczestnicy zakwalifikowani do konkursu zobowiązani zostaną do przygotowania dwóch autorskich utworów muzycznych, których łączny czas nie przekroczy 10 minut (wśród prezentowanych utworów wokalnych, wokalno – instrumentalnych, instrumentalnych powinien znajdować się co najmniej jeden w języku polskim).

W konkursie głównym na tomaszowskich Błoniach podczas Dni Tomaszowa Mazowieckiego 2019 wystąpią trzy zespoły, które zdobędą największa liczbę głosów od internautów oraz Jury. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne – 3 000 zł za I miejsce, 2 000 zł za II miejsce, 1 000 za III miejsce. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 44 724 51 92 lub 44 712 23 69.

Celem konfrontacji jest promocja młodych artystów, wokalistów, zespołów wokalno-instrumentalnych reprezentujących instytucje kultury, studia muzyczne, grupy muzyczne nieformalne oraz ich dorobku, repertuaru muzycznego.

Regulamin Konfrontacji Muzycznych 2019