Spotkanie dyrektorów i przedstawicieli instytucji kultury oraz bibliotek z gmin Powiatu Tomaszowskiego i miasta Tomaszowa Maz

690

Autor: Starostwo Powiatowe

24 kwietnia w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej odbyło się spotkanie dyrektorów i przedstawicieli instytucji kultury oraz bibliotek z gmin Powiatu Tomaszowskiego i miasta Tomaszowa Maz. Miało ono na celu nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami a PCAS.

Spotkanie rozpoczął występ Senioralnej Grupy Kabaretowej „Dzierlatki”. Następnie Dyrektor p. Dorota Ignasiak powitała gości, przedstawiła ofertę PCAS i poprosiła o krótką prezentację poszczególnych placówek. Okazało się, że zarówno MCK w Tomaszowie Maz., jak i GOK-i na terenie powiatu mają bardzo różnorodną ofertę skierowaną do mieszkańców.  Dowiedzieliśmy się że na terenie powiatu działa wiele zespołów ludowych, które powinniśmy prezentować by promować ludowość.

Naszym wspólnym celem jest promowanie i pielęgnowanie tradycji oraz krzewienie kultury i obrzędowości naszego regionu, w związku z tym chcielibyśmy wznowić kontynuacje trochę zapomnianych wystaw i prezentacji haftu, wycinanek i rękodzieła. To skarbnice, które w przyszłości, dzięki współpracy, szczególnie w oddanym nowym zrewitalizowanym Centrum na ul. Farbiarskiej mogą zaowocować wieloma wspólnymi inicjatywami. Czego sobie i Wam życzymy.