Strażacki Oskar dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Królowej Woli

829

Autor: Starostwo Powiatowe

18 maja w Europejskim Centrum Matecznik Mazowsze w Otrębusach koło Warszawy odbyła się uroczysta Gala rozdania strażackich Oskarów – Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY 2019 na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów. Wśród laureatów znaleźli się strażacy z OSP Królowa Wola.

Do III edycji konkursu organizowanego przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz redakcję miesięcznika „Strażak” druhowie z Królowej Woli zgłosili dwa projekty. Decyzją Kapituły Konkursu spośród 256 zgłoszonych projektów w dziewięciu kategoriach do strażackiego Oscara zostało nominowanych 49 najlepszych i najciekawszych inicjatyw zrealizowanych przez OSP samodzielnie i wraz z partnerami. OSP Królowa Wola została nominowana w IV kategorii – estetyka przestrzeni publicznej, a nominację otrzymała za rewitalizację terenów wokół strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej i Domu Ludowego w Królowej Woli. Projekt został zrealizowany wspólnie z Gminą Inowłódz. Spośród nominowanych w każdej kategorii Kapituła wybrała laureatów, którzy zostali ogłoszeni podczas finałowej Gali. Jednym z laureatów została jednostka z Królowej Woli, która z rąk Prezesa ZG ZOSP RP dh Waldemara Pawlaka otrzymała prestiżową statuetką Św. Floriana, bon o wartości 1 tys. PLN, plecak z zestawem medycznym oraz album ,,W jedności siła. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” , który zawiera rys historyczny ochotniczego pożarnictwa każdego obszaru Polski na przestrzeni 100 lat.

Zwycięski wniosek opisujący realizację projektu przygotowali druhowie Karolina Iskierka i Tomasz Iskierka wspierani przez sekretarza Ireneusza Piątkowskiego, naczelnika Pawła Bujnowskiego oraz przedstawicieli partnera projektu czyli samorządu gminnego, a w szczególności Panią Agnieszkę Ciołak – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, która wzbogaciła wniosek o profesjonalne fotografie zrealizowanego projektu.

Szczególne podziękowania należą się Wójtowi Gminy Inowłódz, Panu Bogdanowi Kąckiemu oraz Prezesowi OSP Królowa Wola dh Jerzemu Iskierce, dzięki którym cały projekt rewitalizacji terenów wokół strażnicy i Domu Ludowego w Królowej Woli został zrealizowany.

W uroczystej Gali rozdania strażackich Oscarów wzięli udział Prezes OSP Królowa Wola dh Jerzy Iskierka, Wójt Gminy Inowłódz  Bogdan Kącki, druhowie przygotowujący wniosek Karolina Iskierka i Tomasz Iskierka. Delegacji towarzyszył Wiceprezes ZOW ZOSP RP dh Tadeusz Cisowski.OSP Królowa Wola jako pierwsza w powiecie tomaszowskim została laureatem „FLORIANÓW”. W zeszłym roku nominowani byli druhowie z OSP Białobrzegi, ale nie udało im się zdobyć strażackiego Oscara.