Rok 2019 rokiem Unii Lubelskiej

605

Autor: MBP

W uznaniu historycznego znaczenia unii lubelskiej w nowożytnych dziejach Europy, polski Sejm oraz Senat podjęły uchwały ustanawiające rok 2019 Rokiem Unii Lubelskiej w 450-lecie jej zawarcia.

W dniu 1 lipca 1569 r. w Lublinie została zawarta unia polsko-litewska, która do historii przeszła jako unia lubelska. Porozumienie zostało ratyfikowane przez króla Zygmunta Augusta w dniu 4 lipca 1569 r. Wejście w życie umowy oznaczało, że dotąd połączone unią personalną Polska i Litwa, zaczęły wiązać więzy unii realnej. Odrębne były jedynie urzędy centralne, skarb oraz wojsko. Natomiast monarcha, sejm i polityka zagraniczna była wspólna. Zgodnie z postanowieniami traktatu do Korony przyłączono województwa: bracławskie, kijowskie, podlaskie i wołyńskie. Odtąd oba kraje zaczęto nazywać Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Ostateczne połączenie obu państw w jedno nastąpiło na mocy Konstytucji 3 maja.
Źródło: https://historia.org.pl/2018/12/24/rok-2019-rokiem-unii-lubelskiej-w-450-lecie-jej-zawarcia/

30 maja w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie dla kl. 5 i 6 pn. „Jak mistrz Jan Matejko malował obraz Unia Lubelska” – historia obrazu i jego bohaterów. Unia Lubelska i jej znaczenie dla współczesnych i potomnych, upamiętniające powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Prelekcję prowadziła pani Ewa Jałochowska, historyczka sztuki, dziennikarka, pisarka. Przez kilka lat pracowała jako redaktor w dziale kultury redakcji Internetowej Polskiego Radia. Pisała teksty poświęcone sztuce i kulturze do miesięcznika „Feniks”, do „Tygodnika Powszechnego”, „Wiedzy i Życia”, do portalu tygodnika „Polityka”, a także do niemiecko-polskiego magazynu „Dialog”. Od 2017 roku współpracuje z Magazynem National Geographic Odkrywca. Jej opowiadania ukazały się w kwartalniku literackim Wyspa i Nowych Peryferiach. Jest autorką książki „Historia sztuki dla dzieci i rodziców. Rozmowy z Kajtkiem”, opublikowanej w 2012 roku w Wydawnictwie Bukowy Las, której trzecie wydanie ukazało się w lutym 2019 roku. A także książki „Duchy Singapuru”, powieści dla dzieci i młodzieży. W 2018 roku ukazała się jej książka, „W cieniu sławy. Zapomniane rodzeństwa sławnych Polaków”, a w maju w 2019 roku książka poświęcona różnorodności w kulturze: „Smutek mamuta. Prawie wszystkie mity świata. Rozmowy z Jędrkiem”, Wydawnictwo Nisza. Od kilku lat Ewa Jałochowska współpracuje z Agencją Autorską Zetzet i prowadzi warsztaty i spotkania poświęcone sztuce, wierzeniom i mitom, kulturze oraz tematom społecznym, takim jak historia emancypacji kobiet, czy historia demokracji dla dzieci. W spotkaniu wzięli udział uczniowie z tomaszowskich szkół podstawowych 8,9 i 12.