TBO 2020. Głosowanie od 4 czerwca

710

Autor: Urząd Miasta

We wtorek 4 czerwca rozpocznie się głosowanie na projekty w ramach V edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy miasta zdecydują, na co przeznaczyć 1,5 miliona złotych z budżetu miasta – w tym 1,2 mln zł na projekty infrastrukturalne oraz 300 tys. zł na projekty społeczne.

Wybierać będziemy spośród 21 projektów zgłoszonych przez mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego. Pod głosowanie poddanych zostanie 16 projektów infrastrukturalnych na łączną kwotę 5.332.240 zł i 5 społecznych na kwotę 304.000 zł.

Głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego bez względu na wiek. Głosującemu przysługuje prawo do oddania po jednym głosie na projekt infrastrukturalny i projekt społeczny. Głosowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej oraz papierowej. Głos będzie ważny tylko wtedy, gdy zostanie złożony na odpowiednim druku papierowym dostępnym w punktach do głosowania (także na stronie internetowej), lub gdy zostanie oddany poprzez stronę internetową www.tomaszowskibo.pl. Należy  pamiętać, że każdy mieszkaniec może wybrać tylko jedną formę głosowania. Głosowanie potrwa od 4 do 17 czerwca – w formie papierowej do godzin wskazanych poniżej, w formie elektronicznej do godz. 23.59.

Punkty do głosowania

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
ul. P.O.W. 10/16
Cały okres głosowania
Poniedziałek – Piątek w godz. 7.30 – 15.30
•    Wydział Inwestycji, bud. C, I piętro, pok. 10
•    Punkt Informacyjny, bud. A, parter

Informacja Turystyczna
Plac Kościuszki 29
Cały okres głosowania
Poniedziałek – Niedziela w godz. 9.00 – 16.00

Nr projektu Nazwa projektu Kwota po weryfikacji
PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE
TBO/2/2019 Trasa sportowo-rekreacyjna drogą przez Borkowiznę do siedlisk przyrodniczych 398 000,00
TBO/3/2019 Przez zabawę i ruch do wiedzy 199 600,00
TBO/4/2019 Piłka jest okrągła, a bramki są dwie, albo my wygramy, albo oni 158 000,00
TBO/6/2019 Plac zabaw przy Przedszkolu nr 20, ul. Sikorskiego 6A 145 840,00
TBO/7/2019 Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego i parkingu przy ul. Polnej 10, 12, 14, 14A Jerozolimska 11/15 wraz z zagospodarowaniem terenu 440 000,00
TBO/8/2019 Centrum sportowo-rekreacyjne „Aktywna Dwunastka” – rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk -I etap 913 100,00
TBO/9/2019 Siłownia zewnętrzna i ścianki wspinaczkowe na Baśniowej 296 200,00
TBO/11/2019 „HAUpark” – park zabaw z psami 74 600,00
TBO/13/2019 ZIELONO MI! – wertykalne przystanki i ławki solarne jako element małej architektury w przestrzeni miejskiej 350 000,00
TBO/14/2019 Sportowo-rekreacyjny zakątek – plac zabaw dla małych i dużych 181 500,00
TBO/15/2019 Przystosowanie parku Michałówek do potrzeb najmłodszych i najstarszych mieszkańców dzielnicy 175 400,00
TBO/17/2019 Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego i parkingu przy ul. BGW 17/19, BGW 21/23 wraz z zagospodarowaniem terenu 480 000,00
TBO/18/2019 Modernizacja ciągu pieszo – jezdnego i parkingu przy ul. Topolowej 4,6,8, Akacjowej 4,7,8 oraz terenu pomiędzy Zagajnikową i Akacjową 10 700 000,00
TBO/19/2019 Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego i parkingu przy ul. Niskiej 33A, Niskiej 43 wraz z zagospodarowaniem terenu celem utworzenia miejsc postojowych 550 000,00
TBO/20/2019 Tor rowerowy PUMPTRUCK 215 000,00
TBO/24/2019 Budowa przystanku autobusowego św. Antoniego – Batalionów Chłopskich 55 000,00
RAZEM 5 332 240,00
PROJEKTY SPOŁECZNE
TBO/5/2019 Tomaszowski Fundusz Małych Grantów 30 000,00
TBO/16/2019 MŁODZI RATOWNICY 89 000,00
TBO/22/2019 Aktywny senior i junior w Tomaszowie Mazowieckim 65 000,00
TBO/23/2019 SZAFIROWY PARK 50 000,00
TBO/26/2019 Sprawdzamy kto nas truje. Badania 100 próbek popiołu z pieców 70 000,00
RAZEM 304 000,00

Opisy zgłoszonych projektów dostępne są na stronie internetowej www.tomaszowskibo.pl