Widzew otrzymał licencję na grę w drugiej lidze

498

Autor: www.widzew.com

4 czerwca 2019 roku Komisja ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej przyznała klubowi z al. Piłsudskiego 138 licencję na sezon rozgrywkowy 2019/2020.

Zgodnie z otrzymaną przez Widzew Łódź decyzją klub otrzymał licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach II ligi w sezonie 2019/2020 z nadzorem finansowym. Na klub nałożona została jednocześnie sankcja finansowa w wysokości 10 tysięcy złotych.

Nadzór finansowy nałożony na licencję Widzewa, podobnie jak kara finansowa, wynika między innymi z niedostarczenia, niekompletności lub błędnego – w ocenie Komisji w momencie rozpatrywania wniosku – przygotowania szczegółowych załączników wniosku. Chodzi jednak tylko i wyłącznie o kryteria natury formalnej. Klub zapewnia, że nie ma żadnych problemów finansowych, w tym przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników czy podmiotów zewnętrznych, w tym US, ZUS czy PZPN.

Na etapie rozpatrywania wniosku Widzewa Komisja zwróciła się do klubu dwukrotnie drogą mailową – 28 maja i 3 czerwca – wzywając do uzupełnień i wyjaśnień w obrębie dokumentacji finansowej. Część z nich została zrealizowana w terminie do 30 maja, natomiast pozostała część, wynikająca z wiadomości mailowej przesłanej do klubu 3 czerwca w godzinach popołudniowych, została zrealizowana dzień później, przed, w trakcie i po posiedzeniu Komisji ds. Licencji. Taki stan rzeczy wynikał z braku dostępu do dokumentacji w dniu 3 czerwca, kiedy to na stadionie Widzewa rozgrywany był mecz Mistrzostw Świata U20. W dniach meczowych zarówno pracownicy, jak i zarząd Widzewa, nie mają dostępu do pomieszczeń klubowych.

Jednocześnie, w kontekście planu finansowego przedstawionego we wniosku licencyjnym, członkowie Komisji, bazując na przyjętym dla tego poziomu rozgrywkowego punkcie odniesienia i braku wywalczenia awansu do wyższej klasy rozgrywkowej, zakwestionowali założenia dotyczące sprzedaży przez klub kolejny raz kilkunastu tysięcy karnetów na nowy sezon, uznając je za przesłankę do nieosiągnięcia zakładanego poziomu przychodów. Klub wierzy jednak, że jego kibice nie odwrócą się od Widzewa mimo ostatnich niepowodzeń sportowych i – podobnie jak w każdym poprzednim sezonie od czasu oddania do użytku nowego stadionu przy al. Piłsudskiego 138 – ponownie zapełnią jego trybuny, wspierając drużynę w walce o awans do I ligi.

Po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przesłanych dokumentów klub wystąpi o zdjęcie nadzoru finansowego, który został nałożony właśnie z powodu nieotrzymania poszczególnych dokumentów przed zakończeniem obrad Komisji. Jednocześnie w ciągu najbliższych trzech dni klub złoży do Komisji Odwoławczej ds. Licencji za pośrednictwem Komisji ds. Licencji pisemne odwołanie od otrzymanej decyzji.