Konkurs na projekt graficzny „logo” Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

166

Autor: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ogłasza konkurs na opracowanie projektu graficznego „logo”  Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zachęcamy do udziału  wszystkie osoby fizyczne – mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego, młodzież szkół ponadpodstawowych powyżej  16 roku życia. Za najciekawszą propozycję loga przewidziano nagrodę rzeczową.

Projekt logo może mieć dowolna formę graficzną i powinien nawiązywać do zadań MKRPA, w tym do szeroko rozumianej profilaktyki w zakresie uzależnień od narkotyków, dopalaczy, przemocy, a także fonoholizmu. Ważne, aby projekt wzbudzał pozytywne skojarzenia, przyciągał uwagę, wyróżniał się oryginalnością.

Prace konkursowe wraz z wypełnionymi załącznikami należy składać w siedzibie Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, ul. P.O.W. 10/16 bądź przesłać pocztą do dnia 31 lipca 2019 roku z dopiskiem na kopercie „Konkurs na projekt graficzny logo Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tomaszowie Mazowieckim.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie konkursu.