Jeszcze więcej policyjnych patroli dbających o bezpieczeństwo

211

Autor: KPP Tomaszów Mazowiecki

Już od pięciu dni obowiązują warunki porozumienia z 22 maja 2019 roku zawartego pomiędzy Powiatem Tomaszowskim reprezentowanym przez Starostę Mariusza Węgrzynowskiego i Członka Zarządu Powiatu Marka Kubiaka a Komendą Powiatową Policji w Tomaszowie Mazowieckim reprezentowaną przez Komendanta insp. Szymona Hermana.

  Przedmiotowe porozumienie zawarto w celu aktywnego przeciwdziałania przestępczości i poprawy porządku publicznego, realizując jednocześnie program ,,Bezpieczny Powiat”, poprzez zwiększenie ilość patroli policyjnych, które uruchomienie będą w okresie od 1 czerwca 2019 roku do 30 września 2019 roku w miejscach zagrożonych czynami zabronionymi oraz wymagających szczególnego nadzoru policyjnego.

  W myśl porozumienia, na realizację zadania Powiat przekazał za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Łodzi kwotę 10, 000 zł, która zostanie przeznaczona na rekompensatę dla policjantów z KPP w Tomaszowie Mazowieckim i jednostek podległych, pełniących służby dodatkowe w ponadnormatywnym czasie pracy.

  Więcej policyjnych patroli na ulicach powiatu z pewnością przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa oraz jego poprawy.