Turniej Piłki Nożnej Chłopców pod hasłem „Turniej z Trójką”

619

Autor: SP Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego

W dniu 6 czerwca na boisku ORLIK przy Szkole Podstawowej nr. 3 odbył się Turniej Piłki Nożnej Chłopców pod hasłem „Turniej z Trójką”. Była to kolejna edycja imprezy piłkarskiej, która odbywa się w Trójce od 21 lat. W tym rojku „Turniej z Trójka” znów powrócił do pierwotnego kształtu i skierowany był do uczniów szkoły podstawowej. Była to impreza środowiskowa. Udział wzięły w niej cztery tomaszowskie kluby: LECHIA, PILICA, MAZOVIA oraz MANUFAKTURA. Chłopcy z klas drugich licznie stawili się na boisku. Rywalizowali systemem „każdy z każdym”. Mecze były bardzo zacięte, emocjonujące, a swoje pociechy dopingowała duża grupa rodziców. Zwycięzcami zostali zawodnicy MANUFAKTURY, drugie miejsce zajęli chłopcy MAZOVII, trzecie wywalczyła LECHIA, a czwarte PILICA. Trzeba podkreślić, że oprócz prowadzonej klasyfikacji, zwycięzcami turnieju byli wszyscy chłopcy, bo na plan pierwszy wysuwała się postawa „fair play”, a młodzi adepci piłkarstwa wywiązali się z niej wzorowo. Na zakończenie zawodnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami, które wręczyła im pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr.3 Małgorzata Okuszko. Imprezę przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego wraz z grupą gimnazjalistów i opiekunem samorządu uczniowskiego.