Wyjaśniono okoliczności zajścia z centrum Tomaszowa

975

Autor: Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Maz.

Dzięki wytężonej pracy kryminalnych oraz relacji świadków, którzy zgłosili się po publikacji policyjnego komunikatu, wyjaśniono okoliczności sytuacji mającej miejsce 11 lipca 2019 roku na jednej z głównych ulic w Centrum Tomaszowa Mazowieckiego.

Na podstawie relacji uzyskanych od świadków, którzy zareagowali na policyjny komunikat oraz ustaleń własnych, policjanci dotarli do osób biorących udział zdarzeniu, które mogło wskazywać, iż doszło do pozbawienia wolności młodej kobiety.  

Z dotychczasowych ustaleń wynika jednak, iż w przedmiotowej sprawie nie doszło do popełnienia przestępstwa a sytuacja zaobserwowana przez świadka była nieporozumieniem.

Jednocześnie, serdecznie dziękujemy wszystkim mediom, które włączyły się w wyjaśnienie sprawy rozpowszechniając komunikat o poszukiwaniu świadków, jak również samym świadkom, którzy we właściwy sposób zareagowali na jego treść.

Zapewniamy również, że policja każdorazowo z pieczołowitością i zaangażowaniem reaguje na wszelkiego typu zgłoszenia z których wynika, iż mogło dojść do popełnienia czynu zabronionego.