Walczymy o czyste powietrze. Podpisane porozumienie z WFOŚiGW

754

Autor: UM

Formalności związane z programem „Czyste Powietrze” będzie można w najbliższym czasie załatwić w tomaszowskim magistracie. To efekt porozumienia podpisanego z Wojewódzkim  Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Mieszkańcy, którzy będą chcieli skorzystać z programu nie będą musieli jeździć do Łodzi.

Zawarcie porozumienia jest konsekwencją  starań  o czyste powietrze dla Tomaszowa.  Stanowi ono deklarację współpracy miasta  i WFOŚiGW w Łodzi  przy realizacji  programu „Czyste powietrze”. Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Podpisany dokument pozwoli obsługiwać mieszkańców w zakresie przygotowania wniosków o przystąpienie do programu oraz formalnej weryfikacji wniosków o dofinansowanie, a także pomoc przy wypełnianiu końcowego wniosku o płatność i rozliczenie inwestycji.

Porozumienie zostało podpisane 23 lipca 2019 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi przez zastępcę prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego Tomasza Jurka i prezesa zarządu WFOŚGW  Wojciecha Miedzianowskiego.  

Dotychczas do programu przystąpiło 28 gmin z województwa łódzkiego. 

nwfosgw porozumienie

Więcej o programie „Czyste powietrze”: pod linkiem  http://www.wfosigw.lodz.pl/czyste_powietrze,46,518.html