1 sierpnia zawyją syreny

587

Autor: UM

Jak co roku 1 sierpnia zawyją w Tomaszowie syreny. O godzinie 17 zostanie wyemitowany ciągły dźwięk syren alarmowych, będzie go słychać przez minutę. Test systemu stanowi jednocześnie upamiętnienie 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Akcja prowadzona jest na podstawie Zarządzenia Nr 179/2019 Szefa Obrony Cywilnej Województwa – Wojewody Łódzkiego z 3 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania.  Prezydent Miasta – Szef Obrony Cywilnej Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z § 10 ust 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) wydał w tej sprawie komunikat.