Ważna informacja dla osób ubiegających się o świadczenie „Dobry Start”

659

Autor: UM

Od 1 sierpnia o świadczenie w ramach programu „Dobry Start” mogą się również ubiegać osoby, których dzieci będą uczyć się     lub uczą się  w szkołach dla dorosłych oraz w szkołach policealnych.      

1 sierpnia 2019r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2019r., poz. 1343) dotyczące wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla każdego uczącego się dziecka.     

Powyższa zmiana przepisów umożliwiła przyznanie świadczenia „Dobry Start”  na dzieci, które rozpoczynając rok szkolny 2019/2020 będą uczyć się lub uczą się  w szkołach dla dorosłych oraz w szkołach policealnych. Rodzice, opiekunowie tych dzieci mogą składać wnioski drogą tradycyjną tzw. papierową od 1 sierpnia 2019r. do 30 listopada 2019r.

W tym roku, osoby ubiegające się o świadczenie dla dzieci uczące się lub rozpoczynające naukę w szkole dla dorosłych lub szkole policealnej, nie będą mogły składać wniosków drogą elektroniczną. 

Druki wniosku o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” można pobierać ze strony internetowej:

w zakładce :

Wzór wniosku o świadczenie dobry start – obowiązujący od 1 sierpnia 2019 r.