Inwestycje w infrastrukturę szkolną i sportową

533

Autor: UM

W najbliższym czasie szykuje się również szereg inwestycji w placówkach oświatowych. Podczas sierpniowej sesji zostały przesunięte środki na kolejne zadania. Jakich prac możemy się spodziewać?

Do Szkoły Podstawowej nr 1 (ZSP nr 4) zakupione zostaną specjalne wózki, na których poruszają się dzieci niepełnosprawne by znieść bariery architektoniczne – wartość zadania to 80 tys. zł. Modernizowany będzie również basen w Szkole Podstawowej nr 12. Na ten cel przeznaczono 100 tys. zł. Wymienione zostanie również oświetlenie na energooszczędne  w Sali gimnastyczne w Szkole Podstawowej na 11. Na zadanie zaplanowano 80 tys. zł.

 Dodatkowo rozpocznie się realizacja wcześniej zaplanowanego zadania w infrastrukturze szkolnej  polegającego na budowie boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 13. Zadanie jest realizowane w cyklu dwuletnim. Nowe boisko powinno być gotowe na wakacje 2020.