Święto Wojsk Lądowych

707

Autor: 25 Brygada Kawalerii Powietrznej

Dumni z naszej historii i tradycji, codzienną służbą i pracą udowadniamy, że jesteśmy godnymi spadkobiercami naszych poprzedników. Dzisiaj mamy powody do satysfakcji z naszych dokonań i naszej skuteczności nowoczesnych Wojsk Lądowych …” – powiedział w swoim wystąpieniu Dowódca 25.Brygady Kawalerii Powietrznej generał brygady Adam Marczak.

12 września br. na placu apelowym 25 Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się uroczysta zbiórka z okazji obchodów Święta Wojsk Lądowych. Rozpoczęcie tegorocznego święta poprzedziło wejście kompanii honorowej. Po złożeniu meldunku o gotowości pododdziałów do obchodów generałowi Adamowi Marczakowi przez dowódcę uroczystości majora Adama Molendę, nastąpiło wciągnięcie flagi Rzeczypospolitej na maszt i odegranie Hymnu Państwowego. Kolejnym elementem obchodów było wyróżnienie za uzyskanie bardzo dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych oraz za wybitne zasługi i znaczące osiągnięcia w szkoleniu żołnierzy oraz pracowników resortu obrony narodowej. Generał podziękował kadrze i pracownikom wojska za wkład pracy i zaangażowanie w realizację zadań postawionych przed Brygadą.

Uroczystość zakończyła odegraniem pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego i defiladą pododdziałów 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.

Po oficjalnych uroczystościach delegacja żołnierzy 25BKPow z generałem brygady Adamem Marczakiem na czele złożyła kwiaty na grobie śp. gen. broni Tadeusza Buka – dowódcy Wojsk Lądowych który zginął w katastrofie w Smoleńsku.

Zakończeniem święta było uroczyste otwarcie nowego budynku Klubu 25 BKPow na Osiedlu Nowy Glinnik. Po symbolicznym przecięciu wstęgi, ksiądz kapelan mjr Robert Dębiński poświęcił budynek klubu. Dowódca brygady, gen. bryg. Adam Marczak w obecności kadry dowódczej, żołnierzy, pracowników RON, zaproszonych gości podziękował kierownikowi klubu 25 BKPow. Ryszardowi Cukrowi za wkład i zaangażowanie w działalność klubu. Dla wszystkich zaśpiewał zespół EL FUEGO. Zaproszeni goście wysłuchali poezji w wykonaniu młodych Klubowych talentów. Na zakończenie na wszystkich czekała słodka niespodzianka, przepyszny tort.