Spotkanie w Integracyjnym Przedszkolu „Iskiereczki”

179

Autor: MBP

Od 2001 roku w dniu 29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto to zostało ogłoszone z inicjatywy Polskiej Izby Książki, a jego celem jest promowanie głośnego czytania dzieciom.
W ramach akcji 24 września br. bibliotekarki z Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej gościły w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Iskiereczki”. Początek spotkania rozpoczął się rozmową z dziećmi. Najmłodsi zostali zapoznani z historią Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. Następnie podczas wizyty w przedszkolu nie mogło zabraknąć głośnego czytania. Tym razem dzieci wysłuchały bajki pt. „Trzy małe świnki” na podstawie baśni braci Grimm, czytaniu towarzyszyło wystawienie teatrzyku.
Przedszkolaki z zapartym tchem słuchały historii o trzech świnkach, które budowały domy.
Na zakończenie spotkania rozmawiałyśmy z dziećmi, o tym, czego możemy się nauczyć z tej baśni. Morał nasuną się sam: „praca popłaca” – Warto czytać na głos. Czytanie buduje więzi międzyludzkie, w tym między rodzicami, dziadkami a dziećmi, którym książki są czytane. Najmłodsi bez trudu odpowiedzieli na nasze pytania i zapewnili, że następne spotkanie z nimi, odbędzie się w naszej bibliotece.
W podziękowaniu za spotkanie bibliotekarki otrzymały od dzieci laurkę.