„Aniołki z recyclingu”

801

Autor: ZSP Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

We wtorek (24. września) w ramach ogólnopolskiej kampanii „Dni uczenia się dorosłych” odbyły się w naszej szkole warsztaty artystyczne, pt. „Aniołki z recyclingu”. Warsztaty poprowadziły Panie ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów: Alicja Lewandowska i Barbara Adamczyk. Udział w nich wzięli przedstawiciele całej społeczności szkolnej: kadra pedagogiczna, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie i rodzice. Koordynatorkami przedsięwzięcia były Panie: Anetta Holc i Iwona Poganowska. Składamy serdeczne podziękowanie Pani Wicedyrektor Agnieszce Dziedzic – za wsparcie i dobrego ducha akcji oraz Paniom: Małgorzacie Wuls i Hannie Drewniak – za przygotowanie „słodkiego stolika”. Spotkanie trwało 1,5 godziny, przebiegło w radosnej i twórczej atmosferze, a jego efekty przedstawiamy na zdjęciach.