80 tysięcy dla Ochotniczych Straży Pożarnych

424

Autor: Urząd Miasta

W ponad 70%  zdarzeń drogowych jako pierwsze na miejsce docierają Ochotnicze Straże Pożarne. Ich wsparcie jest niezwykle ważne, dlatego równie istotne jest pomaganie tym jednostkom, tak by mogły nieść pomoc ludziom profesjonalnie przygotowane pod względem sprzętowym i merytorycznym. Miasto pozyskało kolejną dotację, dzięki której będzie mogło doposażyć OSP.

– Na terenie naszego miasta, mimo że działa zawodowa Straż Pożarna, z budżetu gminy dofinansowywane są 3 jednostki OSP, w tym dwie znajdujące się w Krajowym Systemie Ratownictwa. To nie jest częste na terenie kraju – mówi Marcin Witko prezydent Tomaszowa. – Staramy się wspierać te jednostki jak możemy, ale nie tylko my – dodaje.

Urząd Miasta złożył wniosek w Ministerstwie Sprawiedliwości o dotacje w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Został on pozytywnie rozpatrzony i kolejne fundusze trafią do OSP. Prezydent podpisał dziś w Warszawie stosowne dokumenty. Wnioskowano o 80 tys. zł. W  ramach dotacji Urząd nabędzie wyposażenie osobiste i urządzenia ratownictwa, niezbędnego do udzielenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom bezpośrednio na miejscu groźnych zdarzeń związanych z zagrożeniami pożarowymi, wypadkami komunikacyjnymi, klęskami żywiołowymi czy zagrożeniami ekologicznymi, a następnie przekaże OSP, które są pod opieką miasta.

zdjęcie podpisanej umowy

– Bardzo dziękuję za wsparcie radnej wojewódzkiej Ewie Wendrowskiej, która zabiegała o ten projekt podobnie zresztą jak o wiele innych. Bez jej wsparcia i zainteresowania trudno byłoby uzyskać takie dofinansowanie. To ona nas poinformowała o takich możliwościach pozyskania dotacji i pilotowała sprawę – mówi prezydent.

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości.