Polecamy: Edukacyjna gra historyczna „Polskie Państwo Podziemne”

502

Gra powstała w związku z 80. rocznicą utworzenia pierwszych struktur Polskiego Państwa Podziemnego, która przypada 27 września 2019 r. oraz ściśle wpisuje się w harmonogram rocznic związanych z wybuchem II wojny światowej.

„Polskie Państwo Podziemne to edukacyjna gra historyczna, której głównym zamierzeniem jest  przedstawienie szerokiego spektrum działalności Polskiego Państwa Podziemnego poprzez wyeksponowanie portretów i biografii osób, które były czynnie zaangażowane w działalność konspiracyjną w ramach Polskiego Państwa Podziemnego. Nie zawężając optyki tylko i wyłącznie do sfery wojskowej, ale również uwydatniając pion administracji cywilnej.

Na potrzeby projektu została wytworzona oryginalna szata graficzna, która w komiksowej stylistyce ujęła zarówno bohaterów niniejszego wydawnictwa jak i schemat struktury działalności Polskiego Państwa Podziemnego. Zamysłem autorów było naświetlenie odbiorcy rozmachu i skali działalności PPP poprzez szereg postaci istotnych dla faktografii, jak i graficzne zilustrowanie na „nowo” schematu struktur Polskiego Państwa Podziemnego, którego symboliczny wymiar stanowi niejako inspirację dla odbiorcy do pochylenia się i „odszyfrowania” zawartych w nim treści.

Gra składa się z kilku wariantów, które można swobodnie modyfikować i dostosowywać do poziomu graczy. Dodatkowym filarem warstwy merytorycznej jest dołączona broszura, na łamach której został zamieszczony esej historyczny poświęcony Polskiemu Państwu Podziemnemu oraz biogramy eksponowanych bohaterów.

Poprzez dobór i staranną selekcję postaci  gra wydatnie poszerzy wiedzę i wyobrażenie o szerokim spektrum działalności Polskiego Państwa Podziemnego młodszemu odbiorcy, a także posłuży nauczycielom na niwie edukacyjnej, jako atrakcyjne w formie i treści narzędzie kultywowania i popularyzacji rodzimej historii.

Autorzy gry: dr Zofia Fenrych i Maciej Frycz z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie

Autorem koncepcji graficznej gry jest Tomasz Bereźnicki

Recenzja gry: dr Przemysław Benken, dr Bartłomiej Kluska, dr Bartosz Kuświk oraz Karol Czechowicz

Schemat ukazujący rozbudowę struktur Polskiego Państwa Podziemnego został wykorzystany na potrzeby gry, dzięki uprzejmości Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Edukacyjna gra historyczna „Polskie Państwo Podziemne” posiada również swoją graficzną identyfikację: są to połączone trzy litery „P”.

​Gra nie jest przeznaczona na sprzedaż. Jest to materiał edukacyjny przeznaczony dla nauczycieli, placówek oświatowych i edukacyjnych oraz instruktorów harcerskich.

Rozdziałem gry zajmuję się wyłącznie Oddział IPN w Szczecinie.

Poleca: