Przystań dla organizacji pozarządowych

234

Autor: Urząd Miasta

Na zrewitalizowanych terenach nad Pilicą powstanie Tomaszowska Przystań Aktywności. Trwa opracowywanie regulaminu i zasad udostępniania tej przestrzeni m.in. organizacjom pozarządowym i podmiotom, które działają na ich rzecz.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych swoje potrzeby i oczekiwania co do sposobu wykorzystania obiektów i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na przystani nad Pilicą mogli zgłaszać m.in. podczas spotkania z wiceprezydent miasta Izabelą Śliwińską, które odbyło się w piątek, 4 października. Zainteresowanym przekazano informacje, jak będzie zagospodarowana przestrzeń w rewitalizowanej części przystani. Mogli też obejrzeć budynek, którego modernizacja jest dopiero planowana, a który docelowo ma służyć właśnie organizacjom pozarządowym działającym w naszym mieście.

Na razie obiekt zostanie odświeżony z wykorzystaniem środków własnych miasta, a większe prace będą przeprowadzone po uzyskaniu środków zewnętrznych.

Na podstawie zgłoszonych potrzeb zostanie również opracowany harmonogram oraz regulamin korzystania z obiektów i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Tomaszowskiej Przystani Aktywności. 

Propozycje dotyczące zagospodarowania budynku nieobjętego rewitalizacją oraz planowanych działań z wykorzystaniem całej przestrzeni przystani organizacje pozarządowe mogą składać jeszcze do 15 listopada br. do Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta.

Przystań ma być dostępna dla wszystkich organizacji na równych zasadach. Nowe rozwiązania organizacyjne pozwolą skuteczniej starać się o środki zewnętrzne na dalszą część modernizacji.