Dotacja z Ministerstwa

168

Autor: Starostwo Powiatowe

W dniu 7 października br. w Starostwie Powiatowym podczas konferencji prasowej Starosta Mariusz Węgrzynowski poinformował, że Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało dla naszego powiatu dotację w kwocie 408 000,00 zł na zadanie „Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w Tomaszowie Maz.”.

Szczegóły dotyczące przedmiotu inwestycji oraz zakresu rzeczowego i terminu realizacji zadania przybliżył Naczelnik Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych – Jarosław Wojtkiewicz. Poinformował, iż celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego i użytkowego, warunków higieniczno – sanitarnych oraz bezpieczeństwa, a także zapewnienie odpowiednich warunków dla prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży.

W konferencji udział wzięli: Minister – Antoni Macierewicz, Starosta – Mariusz Węgrzynowski, Członkowie Zarządu Powiatu – Elżbieta Łojszczyk i Marek Kubiak, Dyrektor ZSP Nr 8 – Tomasz Migała, Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu – Beata Stańczyk, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – Leon Karwat oraz Radna Rady Powiatu – Martyna Wojciechowska.

Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane już w przyszłym roku. Koszt całkowity realizowanego zadania wynosi ponad 1 160 000 zł.