Dzień Edukacji Narodowej: nagrodzeni nauczyciele i… sportowcy

161

Autor: Urząd Miasta Tradycyjnie w Tomaszowie odbył się Dzień Edukacji Narodowej. 14 października w „Tkaczu”, filii MCK spotkaliśmy się w gronie pracowników przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, samorządowców i władz oświatowych. Tegoroczne spotkanie było okazją, by nagrodzić nauczycieli i dyrektorów szkół. Podczas uroczystości odbyło się również podsumowanie rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży. 

W części artystycznej muzyczne TRIO – w składzie: Michał Domagała – wokal, Hubert Gruchała – saksofon i Kamil Wrona – fortepian – zaprezentowało znane utwory balladowe.

Nagrodami prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego uhonorowani zostali wyróżniający się dyrektorzy i nauczyciele:

– Ewa Służewska, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4,

– Piotr Chomentowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków,

– Kinga Chachuła, wicedyrektor Przedszkola nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,

– Bogusława Szymczak, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3,

– Ewa Brzezińska, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. Orła Białego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6,

– Iwona Bernacik, wicedyrektor Przedszkola nr 12 w Zespole Przedszkolnym,

– Bogusława Jankowska, nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,

– Magdalena Koszada, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,

– Tomasz Cichowski, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,

– Krzysztof Krawczyk, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3,

– Katarzyna Darczyńska, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4,

– Dorota Paś, pedagog socjalny/oligofrenopedagog/neurologopeda w Przedszkolu nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4,

– Dominika Bąk, nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5,

– Ewa Dębińska, nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 2 im. Marii Kownackiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6,

– Jolanta Nita, nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 11 w Zespole Szkolno-    

   Przedszkolnym nr 7,

– Beata Michalak, nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 19 w Zespole Szkolno-   

  Przedszkolnym nr 7,

– Ewa Zielińska, nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 10 w Zespole Szkolno-

  Przedszkolnym nr 8,

– Marcin Saktura, nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-  

  Przedszkolnym nr 8,

– Małgorzata Jakszuk, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 9 im. ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9,

– Mirosława Burchard, nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10,

– Mirela Rutowicz, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 10 im.

  Tomaszowskich Olimpijczyków,

– Aneta Domaradzka, nauczyciel języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 10 im.

  Tomaszowskich Olimpijczyków,

– Elżbieta Galińska, nauczyciel geografii w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich

  Olimpijczyków.

Nagrodami wyższego szczebla, tj. Medalami Komisji Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze nagrodzeni zostali:

 – Małgorzata Baldiszak – nauczyciel techniki i edukacji dla bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków,

– Magdalena Dorociak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków,                                                                            

– Elżbieta Wójcik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,   

– Robert Tyczyński – nauczyciel matematyki informatyki w Szkole Podstawowej nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,  

– Magdalena Kołodziejczyk – nauczyciel biologii w szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Piłsudskiego im. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10,

– Ewa Rosół – nauczyciel historii, WOS i edukacji dla bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 9 im. ks.  Jana Twardowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9.

Nagrodą Łódzkiego Kuratora Oświaty odznaczona została:

– Iwona Sudak – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.                             

Medalem za Długoletnią Służbę nagrodzone zostały:

– złotym – Maria Śledzińska – nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7,                       

– brązowym – Ewelina Rybińska – nauczyciel języka niemieckiego,  pedagog  szkolny w Szkole Podstawowej nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7.

W ramach Igrzysk Dzieci rywalizowało 10 szkół, a w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 11 szkół z podziałem na kategorie dziewcząt i chłopców. Nasi zawodnicy zmagali się w 13 konkurencjach sportowych, m.in. w biegach przełajowych, tenisie stołowym, pływaniu, lekkiejatletyce, szachach oraz w grach zespołowych: piłce nożnej, piłce ręcznej, koszykówce, siatkówce.

Za każde zawody przyznawane były punkty odpowiednio do zajętych przez szkoły miejsc w danej konkurencji. Umożliwiło to podsumowanie rywalizacji i wyłonienie najlepszych szkół w przekroju całego roku szkolnego.

Igrzyska Dzieci

Klasyfikacja ogólna:

1. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1

2. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 12

3. miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 14

4. miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 6

5. miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 10

6. miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 8

7. miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 13

8. miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 7

9. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 9

10. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3

Klasyfikacja Dziewcząt:

1. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 12

2. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1

3. miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 14

4. miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 6

5. miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 10

6. miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 8

7. miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 13

8. miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 7

9. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 9

Klasyfikacja Chłopców:

1. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1

2. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 12

3. miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 14

4. miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 6

5. miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 10

6. miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 8

7. miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 13

8. miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 7

9. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 9

10. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Klasyfikacja ogólna:

1. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3

2. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 11

3. miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 10

4. miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 12

5. miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 1

6. miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 14

7. miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 6

8. miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 8

9. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 9

10. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 7

11. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 13

Klasyfikacja Dziewcząt:

1. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3

2. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 12

3. miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 10

4. miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 8

5. miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 11

6. miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 1

7. miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 6

8. miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 14

9. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 9

10. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 7

11. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 13

Klasyfikacja Chłopców:

1. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 11

2. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3

3. miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 10

4. miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 1

5. miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 12

6. miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 14

7. miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 6

8. miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 9

9. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 8

10. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 7