Kampania „Dni uczenia się dorosłych”

134

Autor: ZSP Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

W ramach kończącej się kampanii społecznej „Dni uczenia się dorosłych” w dniach 7-8.10.2019r. odbyły się zajęcia z matematyki wyższej dla uczniów klas czwartych, prowadzone przez Panią Martę Długosz. Uczestniczyło w nich 35 osób. Ideą było rozwijanie zainteresowań matematycznych dorosłych uczniów. Zajęcia dotyczyły zagadnienia algebry liniowej –  macierzy. Rozpoczęły się od wykładu połączonego z prezentacją, drugą część stanowiły warsztaty. Podsumowaniem był sprawdzian umiejętności uczestników zajęć. Taka forma została przygotowana, by dorośli uczniowie poznali studiowanie „od podszewki” i zapoznali się  z obowiązkami i ciężką pracą, jaka czeka ich na studiach. 

Anetta Holc