Dzień otwarty w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.

157

Autor: KPP Tomaszów Mazowiecki

18 października w tomaszowskiej Komendzie Policji zorganizowany został dzień otwarty dla uczniów z ZSP nr 1 i ZSP nr 3. W spotkaniu uczestniczyło łącznie około 80 osób, które przyjęły zaproszenie tomaszowskich funkcjonariuszy. Projekt miał na celu przybliżenie zaproszonym służby w Policji, etapów rekrutacji, pokaz sprzętu jakim codziennie posługują się funkcjonariusze Referatu Patrolowo – Interwencyjnego oraz przybliżenie pracy przewodnika psa służbowego.

W trakcie spotkań, które przeprowadzone zostały odrębnie dla każdej z trzech klas, uczniowie mieli możliwość przyjrzenia się z bliska pracy funkcjonariuszy służby dyżurnej oraz  rewiru dzielnicowych. Odwiedzili także strzelnicę, gdzie wysłuchali podstawowych informacji na temat wyszkolenia strzeleckiego. Na auli uczniowie mogli zapoznać się z materiałami filmowymi przybliżającymi zarówno służbę w Policji jak i proces rekrutacji. W takcie spotkania omówiono kolejne etapy doboru – test wiedzy, test sprawności fizycznej, który zaproszeni mogli obejrzeć na filmie, test psychologiczny- MultiSelect, rozmowę kwalifikacyjną, komisję lekarską ustalającą stan zdrowia kandydata, kończąc na postępowaniu sprawdzającym. Na koniec, w krótkim materiale filmowym przybliżono uczniom tematykę związaną z procederem handlu ludźmi, jakże istotną w Europejskim Dniu Walki z Handlem Ludźmi.