Tomaszów Maz. liderem rozwoju regionalnego 2019

294

Autor: Urząd Miasta

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki otrzymała tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego 2019. Statuetkę odebrał prezydent Marcin Witko podczas VII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, który odbył się 24-25 października br. w Olsztynie.

Kapituła doceniła działania miasta m.in. w zakresie wspierania przedsiębiorczości, a także prowadzonych  inwestycji i budowania dobrych warunków do życia mieszkańców z uwzględnieniem proekologicznych rozwiązań.

Podczas kongresu – poza wręczeniem nagród gospodarczych ‒ odbyło się wiele paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli firm, agencji wspierających biznes, naukowców, rządu i samorządu. Dyskutowano na tematy dotyczące wspierania działań innowacyjnych, przemysłu, nowoczesnych form zarządzania, rozwoju turystyki, inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności. W panelu – zatytułowanym „Smart city – nowa wizja funkcjonowania miasta” ‒ jednym z prelegentów był prezydent Marcin Witko.

Dyskusja w tym bloku dotyczyła m.in. takich zagadnień jak: mobilność i sprawny transport publiczny, elektromobilność, usługi podnoszące jakość życia w mieście, smart city wobec starzejącego się społeczeństwa, kiedy miasto zaczyna być smart.

Lider Rozwoju Regionalnego to prestiżowy ogólnopolski program, którego laureatami zostają firmy i miasta działające dla dobra lokalnej społeczności – skutecznie pozyskujące fundusze unijne na inwestycje, realizujące je sprawnie i szybko, a przy tym niezapominające o wielu innych potrzebach mieszkańców.

Tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego trafia do miejsc, gdzie widać pozytywne zmiany w otoczeniu, dzięki realizacji wielu kluczowych projektów. Program prowadzi Polska Agencja Przedsiębiorczości oraz redakcje Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej i Biznes Plus w Gazecie Wyborczej.