Stypendium Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

370

Autor: II LO im. Stefana Żeromskiego

W dniu 10 października 2019 roku w Łodzi odbyła się uroczysta gala wręczenia stypendiów dla wybitnie uzdolnionej młodzieży z województwa łódzkiego. 20 wyróżniających się uczniów otrzymało stypendia Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Z dumą i satysfakcją informujemy, że jest wśród nich uczeń II LO Filip Gągorowski z klasy III B-CH.

O przyznaniu stypendiów decydowała komisja złożona m. in. z członków ŁSPS oraz wydziału Edukacji UMŁ, a nagrodzeni to uczniowie z pasją, którzy realizują się w inny sposób niż tylko zdobywanie wysokich wyników na sprawdzianach. Takim uczniem jest Filip Gągorowski, który bierze udział w wieku konkursach, olimpiadach oraz projektach, w których zdobywa cenne nagrody I tytuły finalisty bądź laureata

Jego najważniejszym osiągnięciem w dotychczasowym dorobku jest zdobycie laureata I miejsca XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz finalisty XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Kolejnym dość ważnym osiągnięciem było uczestnictwo w zawodach centralnych XLVIII Olimpiady Biologicznej, w ramach przygotowań do tej olimpiady Filip napisał pracę badawczą dotyczącą wpływu mikoryzy oraz bakterii z Rhizobium na wzrost grochu zwyczajnego.