Mikrogranty „Łódzkie na plus” rozdane

421

Autor: Starostwo Powiatowe

31 października br. została ogłoszona lista rankingowa konkursu Mikrogranty „Łódzkie na Plus”. Jest to konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, a jego operatorem jest Centrum OPUS.

Mieszkańcy województwa łódzkiego złożyli aż 1402 wnioski, z których 180 uzyskało dofinansowanie w wysokości od 2 000,00 do 5 000,00 zł. Z teren powiatu tomaszowskiego uzyskało dofinansowanie 7 wniosków.

7 listopada br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli zwycięskich organizacji i grup nieformalnych z powiatu tomaszowskiego i powiatów ościennych. W spotkaniu udział wziął Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba, który podsumował nabór wniosków i pogratulował zebranym przyznanych grantów.

Dofinansowane projekty obejmują działania kulturalne, edukacyjne, sportowe oraz rozwój małej infrastruktury w lokalnym otoczeniu. Projekty mogły składać zarówno organizacje pozarządowe, jak również za ich pośrednictwem grupy nieformalne. Celem konkursu jest pobudzenie społecznej aktywności podejmowanej przez mieszkańców regionu.

Zwycięscy wnioskodawcy mają czas na realizację swoich projektów do 8 grudnia. Pełna lista złożonych wniosków jest dostępna na stronie Centrum OPUS (https://opus.org.pl/mikrogranty-lodzkie-na-plus-2019/lista-rankingowa-13052)