Szkolenie patrolu rozminowania

337

Autor: 25. Brygada Kawalerii Powietrznej

Wykonywanie zadań przez patrol rozminowania 25BKPow jest zadaniem szczególnym, wymagającym dobrego przygotowania żołnierzy pod względem znajomości zasad oczyszczania terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, dlatego saperzy, oprócz prowadzonych zajęć profilaktycznych, (które znacząco podnoszą poziom wiedzy na ten temat właściwego zachowania podczas znalezienia materiałów wybuchowych), wciąż sami doskonalą swoje umiejętności.   W ramach szkolenia kwartalnego patrol rozminowania na czele z dowódcą patrolu st. chor. Tomaszem Starzykiem realizował szkolenie praktyczne z wykorzystaniem wojskowych środków minerskich. Szkolenie odbywało się w dwóch etapach. Pierwszy dzień to szkolenie teoretyczne w sali wykładowej, na którym były poruszane zagadnienia związane z bezpieczeństwem podczas akcji interwencyjnego oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Dzień szkoleniowy zakończył się egzaminem z wiedzy saperskiej, który wszyscy pozytywnie zaliczyli i mogli przystąpić do zajęć praktycznych. Drugi dzień szkolenie praktyczne – żołnierze rozpoczęli od wykonania zapalnika lontowego i wysadzenia ładunku materiału wybuchowego, następnie przeszli do wykonywania sieci z lontu detonującego, elektrycznych i systemu detonacji ciągłej w różnych układach. Celem szkolenia było doskonalenie technik niszczenia przedmiotów wybuchowych niebezpiecznych podjętych w trakcie oczyszczania terenu.