Dni Bezpieczeństwa Gminy Inowłódz pt. „Brzustów 2019”

147

Autor: KPP Tomaszów Mazowiecki

Funkcjonariusze z KP w Czerniewicach wzięli udział w działaniach ćwiczebno-promocyjnych, jakie w dniach 8 i 9 listopada 2019 zorganizowano w ramach Dni Bezpieczeństwa Gminy Inowłódz.

W  ramach tych działań, w dniu 8 listopada przeprowadzono ćwiczenia  ewakuacyjne Szkoły Podstawowej w Brzustowie. Założeniem przyjętym do rozpoczęcia ćwiczeń była awaria pieca i zadymienie szkoły.  Przy współpracy Gminnego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, jednostek OSP z terenu gminy oraz funkcjonariuszy z KP w Czerniewicach przeprowadzono ewakuację uczniów, kadry nauczycielskiej i personelu obsługi. W ramach tego przedsięwzięcia  asp. szt. Ariel Wiśnik wraz ze  st. sierż. Patrykiem Ceglarkiem z WRD przeprowadzili prelekcję dla młodzieży szkolnej dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na koniec spotkania uczniowie otrzymali  pamiątkowe kamizelki odblaskowe.

Kolejnego dnia ćwiczeń, 9 listopada w OSP Brzustów podinsp. Krzysztof Ludwiczak – Komendant KP w Czerniewicach wspólnie z asp. szt. Arielem Wiśnikiem przeprowadzili wśród zgromadzonych mieszkańców gminy  prelekcję dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym,  oszustw popełnianych metodą „na wnuczka” i „na policjanta”.  Strażacy natomiast omówili ze zgromadzonymi kwestie dotyczące użytkowania gaśnic. Funkcjonariusze przybliżyli słuchaczom ścieżkę zawodu policjanta, poruszyli tematykę związaną z procesem rekrutacji do służby w Policji. W spotkaniu tym uczestniczyło około 70 osób.