„Póki czas macie, dobro czyńcie…”

202

Autor: SP Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego

5 grudnia 2019 roku obchodzony jest Światowy Dzień Wolontariuszy. Wolontariat to działalność, której przyświeca jakiś społeczny cel, wykonywany świadomie, dobrowolnie i bez oczekiwania wynagrodzenia na rzecz osób spoza najbliższych kręgów rodzinnych i przyjacielskich.W tym dniu także w Urzędzie Miasta podziękowano wielu tomaszowskim wolontariuszom za ich ciężką i ofiarną pracę oraz wręczono podziękowania oraz piękne statuetki aniołów. Jesteście jak anioły mówiła  do wolontariuszy pani prezydent Izabela Śliwińska, anioły które przynoszą innym nadzieję na lepsze jutro. W tym szczególnym dniu składamy wolontariuszom najlepsze życzenia oraz mamy nadzieję, że nigdy nie zabraknie ludzi,  którym nie jest obojętna krzywda innych.