Walczymy o obwodnicę

452

Autor: Urząd Miasta

Walka o budowę obwodnicy Tomaszowa nie ustaje. Przedstawiciele trzech jednostek samorządu terytorialnego: Tomaszowa Mazowieckiego, gminy Tomaszów i powiatu tomaszowskiego spotkali się dziś w Urzędzie Miasta. W jego trakcie powołano zespół roboczy, który będzie nadzorował i prowadził wszystkie niezbędne prace dotyczące budowy obwodnicy. Obecnie najważniejsze jest pozyskanie dofinansowania i dokonanie odpowiednich zmian w budżetach jednostek.

Przewodniczącym zespołu został wicestarosta Leszek Ogórek. Jego skład uzupełniają: Adam Koziełek, Dariusz Żeleźny, Anna Przybyłkowicz, Wiesława Starosta, Sławomir Bernacki, Karolina Pittner-Wąchała,  Beata Zysiak i  Piotr Fiałkowski. – Powołaliśmy zespół, który będzie spotykał się regularnie. Trzeba przyspieszyć z pracami. To, co leży po stronie samorządu powiatowego, to przede wszystkim podjęcie wszelkich możliwych działań, żeby ta inwestycja znalazła się w programie  rządowym  „100 obwodnic dla Polski” – mówi Mariusz Węgrzynowski starosta tomaszowski.

– Zespół będzie w sposób ciągły i nieprzerwany zajmował się wszystkimi sprawami związanymi z projektowaniem, ale później ‒ mam nadzieję ‒ przeistoczy się w grupę nadzoru inwestorskiego – tłumaczy Marcin Witko prezydent Tomaszowa. – Bardzo dużą rolę przypisujemy panu staroście i liczymy na jego pomoc i wsparcie także jego służb, ponieważ jest to samorząd, który obejmuje swoim obszarem i miasto, i gminę wiejską, a na obszarach tych właśnie gmin przebiegać będzie obwodnica. Wszystkie nasze wspólne działania będą sygnowane podpisem starosty i muszą na czas trafiać do konkretnych resortów ‒ czy to ministerialnych, czy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i wielu innych instytucji, z którymi musimy naszą inwestycję uzgodnić – mówi prezydent.

– Będziemy aktywnie działać w tym zespole. Będą oddelegowani do niego nasi najlepsi ludzie, którzy na co dzień zajmują się inwestycjami i rozwojem gminy, mamy nadzieję, że będą służyć swoją wiedzą i doświadczeniem. Najważniejsze teraz to zdobyć dofinansowanie, bo to zawsze jest największy problem. To droga inwestycja i potrzebujemy w tym zespole ludzi, którzy potrafią się poruszać w tym zagadnieniu i te środki zdobywać. To ważna inwestycja dla miasta, ale i terenów przyległych. Dzięki niej nasz region będzie się mógł rozwinąć gospodarczo – dodaje Franciszek Szmigiel wójt gminy Tomaszów.