Działania tomaszowskiej Straży Miejskiej dostrzeżone w województwie

345

Autor: Urząd Miasta

Ochrona środowiska i dbałość o jakość powietrza w naszym mieście to jedne z priorytetowych zadań tomaszowskiej Straży Miejskiej. Działania, jakie są przez funkcjonariuszy  podejmowane w ich ramach, zostały zauważone przez władze wojewódzkie. Komendanci Sławomir Wieruszewski i Waldemar Świątek wzięli udział w seminariach i szkoleniach dla strażników miejskich z regionu, podczas których dzielili się m.in. doświadczeniami w zakresie kontroli palenisk i przestrzegania przepisów prawa dotyczących jakości powietrza.

Jedno ze szkoleń zorganizowane zostało w połowie listopada przez Łódzki Urząd Wojewódzki. Jego celem było doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy straży gminnych i miejskich z terenu województwa łódzkiego. Uczestniczyli w nim komendanci tych służb, a także przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w łodzi oraz pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiegoi. W jego trakcie zastępca komendanta tomaszowskiej Straży Miejskiej wygłosił prelekcję pt. „Prewencja w zakresie ochrony środowiska – kontrola legalności spalania”.

Komendanci tomaszowskiej jednostki uczestniczyli także w szkoleniu ph. „Ustawa smogowa – aspekty praktyczne”, w trakcie którego dzielili się doświadczeniami w zakresie kontroli przestrzegania przez mieszkańców  przepisów prawa związanych z jakością powietrza. O tych samych zadaniach mówili również podczas seminarium „ Narzędzia ochrony powietrza w województwie łódzkim”, które 27 listopada zorganizował Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Straż Miejska w Tomaszowie Mazowieckim w celu ochrony powietrza prowadzi nie tylko działania edukacyjne, ale także systematyczne kontrole palenisk. Interwencje podejmowane są po zgłoszeniach od mieszkańców, na podstawie wyników monitorowania powietrza w systemie Airly, a także z inicjatywy własnej strażników.

W ubiegłym sezonie grzewczym (od 1 października 2018 roku do 30 kwietnia 2019 r.) przeprowadzono 671 interwencji związanych z kontrolą palenisk. W sezonie letnim (od 1 maja do 30 września) strażnicy miejscy w sprawach związanych z paleniem odpadów interweniowali 44 razy.

Od 1 października br. do końca listopada przeprowadzono już ponad 80 kontroli palenisk. W ich wyniku nałożono dwanaście mandatów karnych z art. 191 Ustawy o odpadach. W kilkunastu przypadkach skończyło się na udzieleniu pouczenia. Strażnicy miejscy z dwóch palenisk pobrali też próbki popiołu do badań i przekazali do analizy w specjalistycznym laboratorium.